Informace o prodeji s/bez DPH

Jak účtujeme DPH.

 

Daň z přidané hodnoty účtujeme dle Zákona o dani z přidané hodnoty č.235/2004 Sb.

 

 

Česká republika

Země Europské unie

Země mimo Evropskou unii

Zákazník nepodnikatel

ANO ANO NE

Zákazník podnikatel neplátce

ANO ANO NE

Zákazník podnikatel plátce

ANO NE NE